Certyfikaty

  • Załącznik 1
    Rolnictwo ekologiczne – (organiczne, biologiczne) - to system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syn…
  • Załącznik 2
    Uprawa roślin to właściwy płodozmian uwzględniający rośliny strukturotwórcze i zwiększające zawartość mate…
top
X
X